Eerst creatief denken, dan creatief werken!

Anticiperen op een nieuwe marktsituatie.

Task communicatie & vormgeving heeft reeds enige tijd geleden haar organisatiestructuur aangepast aan de markt. Ontdaan van zo veel mogelijk overbodige elementen die alleen maar kostenverhogend werken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan hoge salarissen, apparatuur en software, bedrijfsgebouwen en dure auto's. Tegenwoordig functioneren we in een netwerk met zelfstandig werkende vakmensen. Daardoor is het gemakkelijker om gebruik te maken van specifieke diciplines en zijn we flexibel. Soms is het voldoende om één specialist in te schakelen, dan weer werken we in een teamverband.

Op die manier is het mogelijk om snel en kostenefficiënt te werken en komt veel kennis via onafhankelijke kanalen bij elkaar.

 

Natuurlijk blijft u wel gewoon  één aanspreekpunt houden en mag u blijven rekenen op de onberispelijke kwaliteit die we altijd leveren.

 

Meer resultaat door kennis en ervaring.

Misschien zijn we niet de goedkoopste, althans niet op de hele korte termijn. Maar waarschijnlijk is het u daar ook niet om te doen. In nauw overleg met u bepalen we waar de opdracht aan moet beantwoorden, geven we u daar waar mogelijk alternatieven en presenteren wij u vervolgens een passende begroting voordat we aan de slag gaan.
Ieder internet- (en/of communicatie)project wordt door ons zorgvuldig behandeld. Afhankelijk van de complexiteit van opdracht wordt een planning gemaakt zodat u weet wanneer de oplevering plaats vindt.

De snelheid waarmee wij een internetproject kunnen afhandelen is afhankelijk van de beschikbaarheid van content.

 

De noodzakelijke hoeveelheid content wordt grotendeels bepaald door het conceptvoorstel wat vooraf gaat aan de productiefase. Op die manier krijgt u een helder beeld hoe e.e.a. eruit gaat zien en heeft u inzichtelijk welke kosten daar aan verbonden zijn.  Belangstelling?
Bel of mail ons en een afspraak is zo gemaakt.