Task communicatie & vormgeving werkt samen met zelfstandige gespecialiseerde medewerkers. Hierdoor is het gemakkelijker om gebruik te maken van specifieke disciplines en blijven we flexibel. Soms is het voldoende om één specialist in te schakelen en soms zijn het er meer. Meestal werken we in een teamverband. Veel kennis komt dan via onafhankelijke kanalen bij elkaar.

Af en toe gaat het om relatief kleine opdrachten, dan weer om grotere projecten. In overleg met u bepalen we waar elke opdracht aan moet beantwoorden, schetsen we mogelijkheden, bespreken we alternatieven en verschaffen we u een passende begroting. Afhankelijk van de omvang en complexiteit wordt een planning gemaakt. Elk creatief project wordt in nauw overleg met u, zorgvuldig en accuraat ontworpen en uitgevoerd.